Xem thêm
  • CÔ TUYẾT
  • Call: 0986 009 952CÔ TUYẾT
  • Email: tuyet_yoga@yahoo.com
  • CÔ LOAN
  • Call: 0995 267896CÔ LOAN
  • Email: locy1811@yahoo.com

Đào Tạo Giáo Viên

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn những người đam mê, đang tập môn Hatha Yoga và phát triển phong trào đem lợi ích sức khỏe đến với cộng đồng.

Xem thêm

Yoga Nâng Cao

Xem thêm

Yoga Cơ Bản

Xem thêm

Bài Tập Trị Liệu

Yoga chữa bệnh về cơ bản là một hệ thống tự điều trị. Theo quan điểm Yoga thì bệnh tật, những rối loạn trong cơ thể là kết quả của những thiếu sót trong lối sống của những thói quen xấu, của sự thiếu những kiến thức đúng đắn có liên quan đến nếp sống cá nhân, của chế độ ăn uống không phù hợp.

Xem thêm

Sách

Tất cả

Yoga Cho Phụ Nữ Mang Thai

Tác giả: Nguyễn Văn Phương- Trưởng Bộ Môn Yoga Liên Đoàn Thể Dục Tp.HCM
Nguyễn Thiện Tín - Đông Y Sỹ
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Hết Hàng

Xem thêm

Hatha yoga cho một nền tảng sức khỏe bền vững cấp 1

Tác giả: Nguyễn Văn Phương- Trưởng Bộ Môn Yoga Liên Đoàn Thể Dục Tp.HCM
Nguyễn Thiện Tín - Đông Y Sỹ
Nhà xuất bản: NXB Văn hóa - Nghệ thuật
Số trang: 183
Khổ giấy: 14 x 20cm

Xem thêm

Hatha yoga cho một nền tảng sức khỏe bền vững cấp 2

Tác giả: Nguyễn Văn Phương- Trưởng Bộ Môn Yoga Liên Đoàn Thể Dục Tp.HCM
Nguyễn Thiện Tín - Đông Y Sỹ
Nhà xuất bản: NXB Văn hóa - Nghệ thuật
Số trang: 183
Khổ giấy: 14 x 20cm

Xem thêm

Đối tác